torsdag, september 17, 2009

Mer infrastruktur

Bra jobbat Åsa! Det är skönt att läsa/se på Rapport att Centerpartiet har framgång i att öka satsningarna på infrastrukturen i landet. När vi summerar denna mandatperiod kommer det framstå som en väldigt bra period, även om det ändå inte är tillräckligt. Men det ska man komma ihåg det beror på att tidigare vänsterregeringar försummat infrastrukturen så mycket så länge så hålen att täcka är alldeles för stora på kort sikt. Därför är det väldigt viktigt att Alliansregeringen får sitta kvar och fortsätta arbetet för en bättre infrastruktur!

Inga kommentarer: