måndag, september 28, 2009

oklokt om uranbrytning

Att som statministern öppna för uranbrytning är idags läget en oklok signal. När han enligt Ekot efter en utfrågning i Umeå menar att det vore logiskt av en förlängning av kärnkraftsparentesen så verkar han inte riktigt tagit till sig kärnan i energi uppgörelsen. Poängen i uppgörelsen är inte att ytterligare bygga fast sig i kärnkraftslösningar utan att se till att Sverige får ett ytterligare energiben att stå på som är ekologiskt och miljömässigt hållbart. Det är där fokuset ska ligga och det är där alla goda krafter måste lägga sin kraft. Det är därför oklokt att dra igång en debatt som riskerar att leda till fel fokus och till att investeringar och insatser inte riktas mot olika slag av förnybar energi. Där det verkligen behövs! Min uppmaning:
Håll i nu statsministern så att den framsynta klimat och energiuppgörelsen får det innehåll som Sverige verkligen behöver, nu och för framtiden. Och svaret är inte uranbrytning!

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hej Jonsson!
Jag håller med dig.
Däremot skulle jag vilja bredda diskussionen och förbereda partiet på en möjlighet som kanske inte är så långt borta. Den möjligheten är toriumrektorer, där halveringstiden på det utbrunna kärnbränslet är något hundra år, till skillnad från dagens reaktorer som har en halveringstid på över två hundra tusen år. Toriumreaktorn kan även köras på utbränt vanligt kärnbränsle.
Detta ger en helt annan aspekt till dagens diskussion om kärnkraft och då menar jag även i vårt parti. Det får konsekvenser.
Jag skulle välkomna en "nyktrare" debatt, även om jag har svårt att se att den skulle komma i vårt parti före valet.
Beredskapen borde dock finnas där.

Unknown sa...

Hej igen!
Jag behövde bara vänta en dag så kom nyheten att Indien satsar stort på kärnkraft. Uranet räcker inte till så de satsar på att utveckla nya toriumreaktorer. Indien har de största tillgångarna på torium. Norge har även de stora tillgångar.
Återigen - Höj beredskapen för vad debatten kan komma att handla om. Vi inom centerpartiet har ett alltför riskabelt läge idag.
M v h PW