söndag, september 13, 2009

Mona Persson...

Ikväll har jag varit på södra Öland i Stenåsa och pratat politik. Utgångspunkten var perspektivet val om ETT år. Jag ställde två frågor i inledningen:
- Har du det bättre idag än för tre år sedan?
- Tror du att det hade varit bättre idag med en regering ledd av Mona Persson?

Jag avkrävde inte deltagarna något svar, men av minspelen att döma var det rätt enkelt... det är generellt bättre idag och framförallt ingen tror att det hade varit bättre idag med en regering som letts av först Göran Persson och sedan Mona Sahlin. Det är dessutom väldigt roligt att berätta om 40 - 80... dvs reringen har den här madat perioden satsat 40 miljarder in i kommuner och landsting för att säkra välfärden - det är den största satsning någon regering gjort i modern tid på så kort tid. Samtidigt har man klarat av att sänka skatteuttaget för låg och normalinkomstagare med 80 miljarder så att man idag har uppemot 1500 mer i plånboken. Det är bra!

Vi kan känna oss stolta, lite nöjda, men inte färdiga - därför behöver vi hjälpas åt med att säkra 4 år till för Alliansregeringen!

Inga kommentarer: