söndag, januari 15, 2012

viktig markering om palestina!

Idag på DN debatt gör Kerstin Lundgren en viktig markering och tydliggör en positionsförändring som är väl förankrad i stämmobeslut i Centerpartiet att det nu är dags att erkänna en palestinsk stat! I artikeln lyfts fram fler viktiga argument, där det främsta är att skapa en större jämbärdighet mellan de två parterna. Det kommer stärka de palestinska krafter som vill en fredsuppgörelse, men också gära det än svåra för Israel att negligera berättigade palestinska krav när de kommer från en folkrättsligt erkänd nation. Den nuvarande situationen måste brytas!

När jag då läser folkpartiets uttalanden idag att man anser att det krävs ett fredsavtal innan man erkänner en palestinsk stat innebär ju det att man även fortsättningsvis accepterar att Israel helt kontrollerar processen, det är inte rimligt. Därför är det bara att hoppas att övriga regeringspartier nu tar intryck av Centerpartiets hållning och att den kan göra en positionsförändring - det skulle bli ett litet bidrag till en fredligare utveckling.

Inga kommentarer: