måndag, januari 30, 2012

Tillgänglig vård en framgång för patienterna!

I dagarna redovisas den samlade bilden av tillgängligheten i svensk sjukvård och hur mycket olika landsting fått del av den sk kömiljarden. Det är oerhört glädjande siffror om  man jämför med situationen för 5-6 år sedan. Idag har det mycket ovanligt med väldigt långa väntetider i svensk sjukvård. Kömiljarden som Alliansregeringen och landstingen gjort upp om har stimulerat en utveckling som gör att den sk vårdgarantin är uppfylld för de allra flesta patienter oavsett var i landet du bor. Det är fortfarande en del som får vänta längre än 90 dagar, men andelen krymper hela tiden. Detta visar på att det går att förbättra tillgängligheten och att det i stor utsträckning handlar om förbättrade arbetssätt och rutiner.

För Kalmar läns invånare innebär kömiljarden att vi får 63 miljoner extra av staten, som kan användas för att förstärka vården, betala kostnaden för det extra sjukvårdsmaterial som går åt när man opererar många osv. Det är ett stort och gott arbete av alla medarbetare som gjort detta möjligt.

Den växande tillgängligheten är ett resultat av en framgångsrik nationell sjukvårdspolitik som stimulerar utveckling och ger Sverige en mer jämlik sjukvård. Köer och ransonering innebär alltid att man får ojämlikhet, därför är kömiljarden också ett effektivt sätt att bekämpa ojämlik vård!

Läs också SR Kalmar

Inga kommentarer: