onsdag, januari 25, 2012

Vart är landstinget på väg?

Vart är landstinget på väg? Denna På spåret fråga kan man ställa sig efter en dag där alla landstingets verksamheter redovisat sina planer för 2012 och framåt. Planer som ska grunda sig på den budget som majoriteten röstade igenom i höstas.
Uppenbart finns det betydande ekonomiska problem på flera håll - någon beskrev sin verksamhet som på ruinens brant... det kanske var en retorisk överdrift. Men om man t ex som hälso - sjukvårdsförvaltningen ska spara in ett underskott på 80 miljoner så går det inte att göra utan förändring. En sådan förändring blev det uppenbart att den rödgröna majoriteten godkänt. Det är att spara in pengar som avsatts för våra äldre och de mest sjuka. Både i kalmar och Västervik drar man nu ner verksamheter som man nyligen startat för att göra vården bättre för våra mest sjuka äldre och för dem som besöker vården ofta. Det är ett misslyckande och en felprioritering. Här har man under ett antal år fått stöd från alliansregeringen för att förbättra vården. När det nu ska bli en del av vardagen - ja då¨tar inte de rödgröna ansvar och säkrar denna utveckling utan då avvecklar man och krymper. Orden om att satsa på våra äldre klingar återigen falskt!

En annan sak som var uppenbar var att många förändringar går väldigt långsamt. Vi har under flera år talat om bristerna i diabetesvård, strokevård och hjärtsjukvård. Men resultaten som behövs uteblir och man måste nu närmast starta om arbetet. Eller arbetet med att införa Internet psykiatri är ett litet test i år för att kanske sedan nästa år blir reguljär verksamhet. Samtidigt är detta en hyllad och välfungerande verksamhet i flera andra landsting i landet. Det rödgröna styret är inte alltid så snabbt i fötterna...nödvändig utveckling får inte det stöd som det uppenbart skulle behöva! Medborgare och patienter är förlorare på denna saktfärdighet!

Inga kommentarer: