fredag, januari 20, 2012

Brist på plan och systematik = folkhälsoplan

Satte mig nu på morgonen för att förbereda landstingsgruppens möte nästa vecka. Vi ska då diskutera underlaget/förslaget till ny folkhälsoplan. Förslaget till plan är undermåligt, det visste jag men att det helt saknade förankring i någons slags reella data det hade jag nog inte insett. All kunskap om planering visar att om man ska lyckas så måste man utgå från nuläget så att man sedan kan föreslå åtgärder i en plan och fungerande målsättningar. Men det verkar inte gälla för de förberedelser som är gjorda för det förslag som nu finns. På en direkt fråga till folkhälsocentrum, som är landstingets kunskapscenter i folkhälsa, om de har en översikt hur vår läns folkhälsa ser ut i relation till de olika nationella folkhälsomål som planen ska bygga på så är svaret att de har ingen sådan översikt och att de har inte fått något uppdrag att göra någon sådan.

Det betyder att den nu föreslagna planen saknar verklighetsunderlag - hur ska man då kunna göra en plan?? Vems felet är vet jag inte - men ansvaret faller tungt på politiken!

Inga kommentarer: