tisdag, januari 17, 2012

Hur är det med logiken Raving och Fleetwood?

I ett trosvisst blogginlägg, men utan fakta argument hävdar Kaj Raving att driftformen är avgörande för hur en verksamhet fungerat. Lika trosviss är Linda Fleetwood i ett motsvarande blogginlägg. Båda är helt övertygade om att driftformen är avgörande för kvaliteten! De må tycka så, men jag är då intresserad av hur de ser på de avslöjanden som Barometern har idag om det offentligt drivna demensboendet i Kalmar. Beror dessa brister också på driftformen, eller är det bristande kvalitetsvärderingar och kvalitetssäkring som är orsaken... Jag bara undrar - men i konsekvensens namn är det väl driftformen även i detta fall och då är frågan - i vilket format ska vård bedrivas? Just det svaret är staten - det socialistiska svaret!

Inga kommentarer: