torsdag, april 07, 2011

Vad är kollektivtrafiken värd -15 -20 -25 öre?

I Kalmar län har vi sedan ett år tillbaka utrett, diskuterat och funderat kring hur vi ska hantera kollektivtrafiken i länet i framtiden. Det har framförallt fokuserat på hur vi ska skapa en situation där landstinget har huvudansvaret men där kommunerna i länet kan garanteras inflytande över hur kollektivtrafiken fungerar och utvecklas. Men det har inte varit någon stor och öppen diskussion om en eventuell ambitionshöjning för trafiken i vårt län. Jag menar att vi behöver en sådan och vi tog i landstingsstyrelsen ett beslut om tåginköp för några veckor sedan som ska göra det möjligt. Men hur stor ska denna höjning vara och hur mycket vi är beredda att använda skattehöjning för att finansiera det är inte färdigdiskuterat! Därför blir jag väldigt förvånad och beklämd att Anders Henriksson nu återigen säljer skinnet innan björnen är skjuten eller konkret i dagens Västerviks tidning och Östran säger han att landstinget ska höja skatten med 25 öre för att höja ambitionerna i kollektivtrafiken, som om det vore beslutat och överenskommit. DET ÄR DET INTE! Det är möjligt att styrelsens ordförande är beredd att göra detta på egen hand med v och mp som stöd, men det har inte varit inriktningen tidigare utan den uttalar ambitionen har varit att det ska vara en bred politisk överenskommelse.

Vi är ännu inte i mål med att alla kommuner röstar ja för skatteväxlingen och vi är absolut inte i mål med att alla kommuner säger ja till ambitionshöjningen, vilket jag menar är avgörande. Dessutom är det så att den skattehöjning Anders Henriksson nu uttalar sig för innebär att vi tar ut skattehöjningen före det att vi behöver den för att finansiera en utvecklad trafik. Därför återstår det en del innan vi är överens om en eventuell skattehöjning. Men återigen så är PR viktigare för Henriksson än reella resultat, precis om när han skulle bara åka till Växjö och fixa pendeltågstrafik. Det utspelet ledde till att vi inte fick någon överenskommelse med Kronoberg och när vi nu köper tåg får vi ta kostnaden själva. Frågan är om detta är ett lika dyrt utspel som innebär att det inte blir någon större ambitionshöjning.

Inga kommentarer: