tisdag, april 12, 2011

Hur säkerställer vi kvalitet i vården

Dagens Medicin redovisar idag att man i England överväger att publicera namnen på de kirurger som opererar tarmcancer. Orsaken är att resultatet av deras arbete är så olika  och uppenbarligen vill man på detta sätt öka trycket så att de som inte följer rådande best practice och/eller de riktlinjer som finns och som inte når goda resultat ska avstå från att operera och/eller att patienterna ska undvika dessa doktorer.

Det är en väldigt hårdför metod som man där funderar på, men det är klart att för den patient som drabbas av sämre kvalitet för att man inte visste att en operatör ofta har sämre resultat kan ju detta vara  något man verkligen efterfrågar så att man kan göra ett val.

Jag tror ju dock att detta är inte den väg man ska gå i första hand. Först och främst måste ju sjukhus och kliniker ha en egen process för kvalitetssäkring så att man inte i jämförelse med andra enheter har konsekvent sämre resultat. Vidare måste ju en enhet som har svårt att uppnå goda resultat över tid sluta utföra sådana behandlingar, det är ett patientansvar man redan har. Dessutom tror jag att det är fel att lägga bördan på enskilde doktorn, det är en hel vårdprocess som avgör kvalitet och resultat och därför är det klinikens eller sjukhuset ansvar, inte den enskilde doktorns.

Men i den svenska sjukvården ska vi nu gå igenom en kvalitetssäkringsprocess för bl a cancervården och jag tror det är mycket klokt att olika enheter nu prövar sin kvalitet och säkerställer den om man vill fortsätta att göra olika typer av ingrepp. För patienterna och samhället kommer inte, med all rätt, acceptera några större variationer i vårdkvaliteten och därför om man vill påverka sina möjligheter att bedriva en viss slags vård så bör man på varje klinik nu säkerställa sin vårdkvalitet, för granskning kommer!

3 kommentarer:

Lennart Werner sa...

Jag instämmer. Kvaliteten måse höjas och bli mer likvärdig i vården. Rätt diagnos, rätt behandling, rätt bemötande och kommunikation i rätt tid. Jag har på senare tid fått mycket dålig erfarenhet av hur det fungarar i Kalmar län. Där finns mycket att göra.

Christer Jonsson sa...

Tack för kommentar Lennart. Tråkigt att läsa att du har haft dåliga erfarenheter i Kalmar. Hoppas du har kunnat berätta det fär den klinik du varit på. Annars är ju patientnämnden ett lämpligt organ att använda sig av.

Annica Furia sa...

I vårt landsting (Västmanland) har man opererat tjocktarmscancer med stor framgång. Det finns en kirurg som är mycket skicklig som är särskilt intresserad av just tarmcancer och även utfört flera studier. Dessutom behandlade de väldigt många patienter på C-las. Detta ledde fram till att man beslöt att lägga ner dessa op på övriga lasarett i länet, då det visade sig att C-las var de som pga antalet ingrepp bäst utvecklade kompetensen. Det innebar också att man fick upp ögonen rent generellt för hur vård bör organiseras för bästa medicinska resultat. I sammanhanget vill jag dock poängtera att det utöver kirurgisk behandling finns andra MYCKET viktiga faktorer kring vården som spelar in, för patientens återhämtning och det är bla kvaliteten på den postoperativa omvårdnaden.