onsdag, april 06, 2011

Att bli lämnad med smärta

Idag har Östran och Radio Kalmar nyheten att en 92 årig kvinna fick vänta tre timmar på ambulans trots att det fanns en tillgänglighet. Orsaken var att hon hade "bara" ont av ett spräckt bäckenben och det är enligt larmrutinerna uppenbarligen inte tillräckligt för att bli prioriterad. Jag måste skriv att detta är bedrövligt och obegripligt. det är dessutom intressant att i Östran artikeln framgår det att SOS hade uppmanat dottern till den 92-åriga kvinna att framföra eventuella klagomål till politikerna. Då blir jag misstänksam, för det finns inga öppna politiska beslut om prioriteringsordning eller att Mörbylånga ambulansen inte får användas för prio 3 uttryckningar - varifrån och vilka politiska signaler har SOS och ambulansansvariga fått som inte är öppet beslutade? Vad har de rödgröna skickat för signaler? Jag är inte medicinskt utbildad, men det är inget svårt att räkna ut att en 92- åring som drabbas av svår smärta och som riskerar att bli liggande ganska snabbt kan förlora kraft och att lindring kan vara av stor betydelse för fortsättning. Kort skrivet - jag tvivlar på att hanteringen i detta fallet var patientsäkert och jag hoppas att man lex Maria anmäler denna händelse för att få den analyserad!

Inga kommentarer: