onsdag, april 13, 2011

Ekonomi och sjukförsäkring

I morse läste jag en oerhört välskriven och stark debattartikel på DN debatt. Det är en ung kvinna som berättar sin historia om hur det är att tvingas ta konsekvenserna av att hennes mamma drabbats av att bli utförsäkrad. Jag kan ju inte alla delar i denna historia, men jag kan säga att om berättelsen om beslutsfattande från myndigheterna är korrekt i huvudsak så synliggöra det ett av de bekymmer som sjukförsäkringen har och som samverkan mellan olika statliga myndigheter har. Jag hoppas av hela mitt hjärta att de förändringar som annonserades i sjukförsäkringen häromdagen, ska råda bot på dessa problem, för den situation denna familj drabbats av är inte rimlig. Och det vore intressant om någon som kan regelverket kan bedöma om de föreslagna förändringarna skulle göra skillnad i detta och liknande fall. Så min uppmaning till er som kan detta - skriv gärna en reaktion!

Idag hade jag förmånen att lyssna på Anders Borg när han presenterade vårproppen (se Dn, SvD, Barometern, Aftonbladet). Han kunde nu redovisa hur en fungernade ekonomisk politik under krisen nu leder till stora positiva resultat. För landstinget kommer detta innebära stabilare ekonomiska förutsättningar kommande år, även om vi ändå kommer tvingas göra svåra prioriteringar. Jag hoppas dessutom att de muntliga löftena idag från Borg om att i höstens budget satsa på bl à sjukvården ska leda till att ytterligare resurser frigörs för att utveckla kvalitet och tillgänglighet. Jag tycker det är särskilt glädjande att arbetslösheten nu minskar i snabb takt och kommer ner till nivåer som motsvarar dem som vi hade under de bästa åren på 80- talet. Det kommer leda till mindre utanförskap, fler invandrade som som kommer i arbete snabbt, färre ungdomar som r gå och vänta första jobbet. Men det kommer också minska förekomsten av relativ barnfattigdom i Sverige. Alliansregeringens ekonomiska politik är en framgång och när jag hörde T waidelich(s) idag hade han betydande svårigheter att hitta relevant ekonomisk kritik att komma med.

Inga kommentarer: