tisdag, september 30, 2008

världen är upp och ner!

I dag har vi lt fullmäktige och det inleddes av vänsterns landstingsråd tillika ordförande i Kalmar FF - Johnny Pettersson. Han hade tagit på sig att som inledning berätta något om FF´s utveckling och arena bygget som förhoppningsvis blir av under kommande år.
Men det intressanta var hur en vänsterpartist med glädje berättar om hur han som FF ordförande kan dra nytta av den typ av handel med arbetskraft som pågår inom sporten. Det kallas officiellt spelarförsäljning, men kan ju också ses som handel med arbetskraft. Det är en av sportens mer bekymmersamma sidor att det är handel med spelare som är en av de viktigaste inkomstkällorna. Jag förstår varför det finns, men man kan ju inte annat än ur ett värderingsperspektiv tycka att det har etiska och värderingsmässiga implikationer som är bekymmersamma.

Men just detta verkade inte och verkar inte bekymra vänsterpartiets landstingsråd. Utan spelaraffärerna beskrevs idag som en naturlig del av verksamheten och viktig för utvecklingen. Det är inte riktigt det jag förväntar mig vara en vänsterpartistisk värdering och världsuppfattning. Men i detta fallet kanske värderingarna skiftar beroende på sammanhanget och det som är ok som FF ordförande kanske inte behöver vara ok som vänsterpartistisk företrädare....Vad vet jag?

Nåväl för mig framstår det som en värderelativism som är överraskande eller det kanske är så att det vänsterpartistiska inte sitter så djupt.... hos Kalmar FF´s ordförande!

Inga kommentarer: