torsdag, september 11, 2008

är den goda cirkeln bruten?

Idag hade vi landstungsstyrelse och det var en ganska lugn tillställning. Men den gav mig tyvärr skäl att utbrista, vad var det jag sa...
I den ekonmiska redovisningen framkom att det sparpaket som majoriteten i landstinget satte så stor tillit till inte verkar fungera. Bland annat skulle man pressa ner antalet arbeade timmar och det står rätt ut att det kommer inte att lyckas! Vi varnade redan i november förra året för att åtgärderna skulle bli verkningslösa. På budgetfullmäktige i juni i år så kunde jag redovisa att antalet arbetade timmar nte hade sänkts och att de besparingsar som skulle göras på inköp inte hade kunnat uppnås. Detta var de två rktigt stora åtgärderna, nu erkänner landstingsdirektören att så här långt har det inte funkat, nu återstår bara att denna insikt drabbar majoriteten, annars är den goda cirkel med ekonomi i balans bruten, därför landstinget kan inte räkna med att leverera plus resultat framöver enbart på finansiella vinster. Risken finns att ls ordförande kommer att skylla ifrån sig, men verkligheten är att det är landstingets kostnader som inte är under kontroll. Detta är inte bra, men än värre var signalerna vad gäller tillgängligheten. Hälsosjukvårdsdirektören redovisade att man har svårt att få ut data, man har allt fler som väntar jämfört med för ett år sedan. Detta är oroväckande att den goda cirkel som landstnget varit i sedan tre-fyra år nu kan vara på väg att brytas. För detta bär majoriteten ett stort ansvar, det visar sig att den sitt still i båten strategi som man tillämpat nu slår tillbaka och de goda resultaten sviktar. Jag har gärna fel i mina misstankar, men dagens ls var inget bra i dessa avseenden.

Inga kommentarer: