tisdag, september 30, 2008

en förnedrad president när depressionen knackar på

Jag ska ju hålla mig till det regionala och nationella, men idag kan jag inte låta bli att ha en fundering kring det som sker i USA.
Finanskrisen i USA är djup och beror på många orsaker, girighet, för låga räntor under för lång tid, icke transparanta kreditlösningar allt tillsammans leder till bristande betalningsförmåga och kanske allra viktigast stor brist på förtroende mellan olika aktörer vilket leder till att man slutar låna ut pengar till varandra och då riskerar hela systemet att krascha. Det kräver likviditet!

För att hantera detta har nu USA en republikansk president som blivit den störste socialiseraren i modern tid. Hans presidenttid har varit en 8 årig katastrof med misslyckande både på hemmaplan och ännu mer internationellt. Hans tro på vapenmakt i stället för samtalsmakt har lett honom helt fel och gjort vår värld till en ännu mer osäker värld. Det har varit uppenbart att hans eftermäle skulle bli dåligt, mer av det tog äntligen slut. Men det senaste dygnet har han blivit helt förnedrad.

I går skulle kongressen tagit beslut om ett antal åtgärder och finansiering som skulle bidra till att stabilisera det finansiella systemet. Men man röstade nej, främst var det Bush´s egna som röstade nej! Man litade inte på hans ledarskap och man flydde sitt ansvar. Det riskerar leda till att man nu lever med en förnedrad president som inte har någon handlingskraft samtidigt som det finns en stor risk för att USA leder världen in i en depression som bara kan liknas vid den som upplevdes på 30-talet. En mer riskfylld situation får man leta efter och det känns bedrövligt när det politiska system visar sig så bristfälligt när det som bäst behövs.

Det visar sig än en gång att det politiska systemet bygger på förtroende och när det saknas förlorar det sin kraft. När både det finansiella systemet och politiska systemet samtidigt brister i förtroende är man illa ute. Det är bara att hoppas att man nu samlar ihop sig och räddar vad som kan så att inte kraschen blir helt bedövande! Då kommer det att få stora efterverkningar även här i regionen och landstinget. Då lär vi få vi bevisa vår förmåga att lösa frågor i förtroende.

Inga kommentarer: