onsdag, september 03, 2008

bra regeringen

I sjukvården har det tyvärr länge funnits en stor läkarbrist. Det har varit allmän känt att Sverige har inte utbildat tillräckligt med läkare utan vi har levt med läökarbrist och importera läkare från utbildningar i andra länder, särskilt Danmark. Nu visar regeringen för tredje året i rad att man sett problemen och gör något åt det, till skillnad från tidigare regeringar. Antalet utbildningsplatser på läkarutbildningar utökas för tredje året och har sammanlagt ökat med 23% sedan Alliansregeringen tillträdde, bra jobbat.

Sedan finns det en paradox! Sverige har i jömförelse med andra länder en väldigt hög andel läkare per 1000 invånare, så vår brist handlar också om hur vi använder de läkare vi har, här finns uppenbarligen mycket kvar att göra ute i landstingen.

Inga kommentarer: