onsdag, september 17, 2008

Att vara emot och hederlighet

Det är intressant att notera de socialdemokratiska kommentarerna till alliansens budgetförslag den senaste tiden. Man är emot, regeringen satsar för lite, och det är orättvist. Jag kan inte förneka utan att s företrädarna varit duktiga på att befästa det. De är verkligen duktiga att använda detta politiska signalord - oavsett vad det står för. Här har alliansen en stor utmaning att det kommande året ifrågasätta det socialdemokratiska monopolet på rättvisa. För som jag skrev häromdagen den socialdemokratiska retoriken är i grunden tunn när det kommer till fakta.

Men samtidigt blir s kritiken närmast komiskt roande, när man ser hur de hanterat frågorna efter den första kritiskstormen om att man är emot regeringen förslag. Jobbskatteavdragen var orättvisa och helt fel när de introducerades i steg 1 och 2, nu är s för att de behålls. Man var emot förändringar i sjukförskringen, men när man nu läser s förslag till välfärdsprogram mm så anammar man i princip helt och hållet alliansens politik. Vii har i landstingspolitiken fått kritik för att med vårdval underminera det kommunala självstyret, vilket jag inte tycker eftersom vi flyttar makten till medborgarna. Men nu föreslår man i s välfärdsprogram och sjukvårdsarbete att alla välfärdsverksamheter ska auktoriseras.... nationellt. Det innebär en total nationalisering av hela välfärdssektorn och det kommunala självstyret i dess frågor är helt borta. Det måste vara svårt att hinna med i alla ormliknande rörelser som s partiet håller på med, ena dagen emot, andra dagen för, om än med snömosig nyretorik.

Sorgligast i den socialdemorkatiska kören var en ledarskribent på lokal s tidning... som utgjöt sig i radio kalmar om alliansens stora misstag. För det första tog det honom lång tid att att på en rak fråga komma på något som varit negativt för kalmar län ( förstår det med tanke på 1 miljard i infratruktur, pengar till det nya linneuniversitet osv) så då kommer han upp med att inga nya platser anslagits till högskolan. Tala om att vara utan verklighetskontakt. Det är mindre än fem dagar sedan som Högskolan informerade att man lämnar tillbaka pengar till Högskoleverket eftersom man inte kunnat fylla platserna.... Problemet är alltså inte brist på platser, det är brist på studenter. Därför är det högre kvalitet och mer forskning som behövs i kalmar och i övriga högskolesverige och det satsar alliansregeringen på.

Ska jag i fortsättningen kunna ta s kritiken på allvar krävs det någon slags intellektuell hederlighet. Då kan vi ju få en bra debatt, men då måste resonemangen hänga ihop och man kan inte flipp floppa i fråga efter fråga!

Inga kommentarer: