torsdag, juni 30, 2011

Inga bildnings eller kulturambitioner för svenskt näringsliv

Jag måste erkänna att jag nästan trodde det var 1:a april i morse, när jag hörde att Svenskt Näringsliv på fullt allvar föreslog att de studenter som läser humaniora och kulturämnen vid universitet skulle få lägre studiebidrag. På det sättet ville man få dessa studenter att förstå att det är olämpligt att läsa ämnen med denna inriktning eftersom det är svårare att få jobb i den sektorn.
Måste erkänna att man kan misstänka att det är en extrem ekonom som kommit till denna slutsats... nyttofixeringen är kärnan i livet och man kommunicerar med medborgarna genom olika slag av ekonomiska incitament... jag är själv ekonom till utbildningen, men som sådan bör man inse att det ekonomistiska synsättet har begränsningar och i detta fallet på Svensk näringsliv har begränsats synfältet totalt.

Förvisso är högre utbildning en viktig del i att ge människor grund för ett yrke och arbete, men det är också för att skapa bildning och kultur i vårt samhälle. Det behövs i ett allt mer materialistiskt samhälle! Dessutom har vi i Sverige en extre nyttofixering för universitetsutbildningar. Om vi jämför oss med storbrittanien så får du gärna läst en examen med humaniora i även när du säker dig in i statsförvaltning och företag. Deras perspektiv är att under utbildningen har man som individ skaffat sig perspektiv, analysförmåga, och utvecklat sitt lärande, samt läst kurser som ger grund för arbetet. Därför blir bredd i en utbildning inget problem utan är en tillgång.

Ett samhälle som systematiskt genom ekonomiska incitament skulle diskriminera humaniora och kulturella utbildningar skulle över tiden göra sig fattigare och begränsa sina perspektiv. Så kära Svenskt Näringsliv skaffa någon anställd med en humanistisk och/eller kulturell utbildning och dra nytta av hans eller hennes perspektiv på olika frågor, det skulle berika ert arbete!

Läs gärna DN, Ekot, SvD

Inga kommentarer: