onsdag, juni 15, 2011

Smutsigt!

I vården i landstingen runt om i Sverige satsas alltmer på att höja patientsäkerheten. En viktig pusslebit i det är hygienarbetet, dvs tvättning av händer, klädbyten, etc etc. SKL har på uppdrag av landstingen och kommunerna tagit initiativ till att börja mäta utvecklingen och jämföra hur det ser ut i landet. Sedan dessa inleddes har utvecklingen gått åt rätt håll, men fortfarande har vi inte 100% följasamhey till hygienregler, och patienter drabbas fortfarande regelbundet av infektioner beroende på att vården i vardagen inte följer dessa. Det är allvarligt.

Men det har så här långt saknats en viktig pusselbit i diskussionerna, den vård och omsorg som sker i landets kommuner. Nu har en del kommuner börjat delta i hygienmätningarna och ur ett Kalmar läns perspektiv är det bekymmersamt att enbart två kommuner deltar i den redovisning som SKL presenterade igår. Tyvärr visar det sig också att Kalmars resultat bland de deltagande 39 kommunerna är bland de sämre, medan Mörbylångas resultat i jämförelsen är helt ok. Men det borde vara så att att alla länets kommuner deltar så att vi kan få kunskap om hur det ser ut i den kommunala vården och omsorgen. Och vi behöver gemensamt mellan kommuner och landsting göra allt för att minska risken för infektioner skapade av dålig hygien i vården oavsett om det är i kommun eller landsting.


I arbetet med bättre hygien är möjligheten till yrkeskläder viktig. Barometern redovisar i en artikel hur det är i Nybro ( jag tror inte de är ensamma) där får gubbarna på tekniska förvaltningen yrkeskläder, därför att de blir ju smutsiga och slits hårt, men kvinnorna i omsorg och vård får inte yrkeskläder fritt. Här måste vi få till en förändrad syn, låt gärna gubbarna behålla sina fria kläder, men för alla hemtjänst- och omsorgstagares skull låt deras personal också få fria yrkeskläder så att man kan byta, så att man kan ha kortärmat så att man inte riskerar smitta sina medborgare i onödan.

Inga kommentarer: