måndag, juni 13, 2011

Är avreglering och omreglering bra?!

Om det är någon politisk fråga som är laddad så är det frågan om hur politiskt reglerade marknader ska hanteras. Vänstekrafterna i svensk politik är sedan länge fast i föreställningen att alla regleringar är bra särskilt om det funnits länge och bygg tydlig offentliga monopol. För mig är det en obegriplig inställning, på gränsen till ointellektuell eftersom man därmed inte låter utveckling och förnyelse påverka ställningstaganden man gör.

Timbro redovisar idag en enkel rapport om de 7 avregleringar/omregleringar som alliansregeringen genomförde under förra mandatperioden. Summan av det är t ex att tillgängligheten har ökat till apotek och vårdcentraler, det har blivit fler och öppettiderna har förbättrats. Man redovisar också andra positiva effekter. För mig är dessa förändringar ett uttryck för en politik där man söker nya lösningar som förbättrar det för medborgarna, men utan att rubba det finansiella grundelementet - gemensam finansiering och/eller högkostnadsskydd etc.Jag menar att det nu är dags att gå vidare så att vi i alla välfärdspolitikens områden får ett utökat självbestämmande för individen och ska det bli möjligt är en pusselbit att nya aktörer kan verka inom det offentligt finansierade systemet. Det betyder att vi i kommuner, landsting och staten måste ta oss en allvarlig funderare på hur vi ska reformera välfärdssystemen så att individerna i högre grad kan bestämma både över innehåll och utförare av en tjänst. Det skulle ge stora välfärdsvinster för individen, men det skulle över tid också bidra till att nya idéer och innovationer får plats inom välfärdspolitiken - och det behöver vi!

Se Dagens medicin, GT

Inga kommentarer: