onsdag, juni 15, 2011

Patienten berättar

Läste idag på morgonen en fantastisk artikel i Sydsvenska Dagbladet. De har under några år följt en cancersjuk kvinna, givit henne röst både i med och motgång. Den artikel som publicerades idag är den sista och det beror att kvinnan man följt nu är i palliativ vård, dvs döende och behandlingen hon får har ändrat karaktär.

I artikeln får hon reflektera och berätta om hur hon upplevt sjukdomstiden och olika delar av den. Det är en väldigt bra berättelse, det finns dock en del som stör mig och retar mig och det är att hon i inledningen fick vänta på olika insatser och den första operatione. Hon fickka till akuten eftersom akutremiss från primärvården i praktiken inte funkade utan för att få en röntgen undersökning gjord snabbt fick hon åka till akuten. Så här får det inte gå till! Det avslöjar en vård som inte hänger ihop, som inte klara prioriteringarna i vården och som skapar otrygghet och osäkerhet för patienten och hennes anhöriga.

Det är ett minimikrav att vi i vården har full koll och håller ihop hela vårdkedjan vid misstänkt cancer. Att vi kan mäta väntetider och att dessa kan begränsas. I vården har vi fortfarande långt kvar till att detta är verklighet, inget landsting kan idag följa och mäta en patient genom en vårdkedja för en cancerdiagnos - det är inte ok! ska vi i Sverige säkerställa en god vård måste detta förändras, så snart det bara är möjligt! Ingen patient ska behöva leva i onödig väntan!

Inga kommentarer: