fredag, juni 10, 2011

Regionfrågan i stöpsleven

Regionstyrelsen i Skåne har nu uttalat att de är villiga att inleda en dialog med sikte på att bilda en sydsvensk region 2019. Det innebär att de politiska majoritetsföreträdarna i Kronoberg drar en lättnadens suck och nu drar igång den process de önskat sedan länge. Men för Kalmar län skapar detta en situation som ingen av oss har önskat och som är väldigt svår att hantera.
Vi har från alla politiska läger varit tydliga med att vi vill hålla ihop länet och det sjukvårdssamband vi har med Östergötland och Jönköping. Det har varit av rationella skäl! Men för att det skulle bli möjligt har det varit viktigt att också Kronoberg skulle vara med i en sådan lösning eftersom det skulle vara och är svårt att argumentera för en fortsatt gräns mellan södra Kalmar län och Kronobergs län. Nu ser det väldigt svårt ut att åstadkomma en sådan lösning som skulle vara optimal för länet. Orsaken är ju dels att region Skåne nu är beredda att vara med och skapa en sydsvensk region och dels att Jönköpings socialdemokrater och moderater enats om att "själv är bäste dräng". Då infaller frågan hur vi i Kalmar län ska hantera detta?!

Min slutsats är att vi kan inte vara passiva och ställa oss och vänta - det är jag övertygad om är den sämsta lösningen. Vi måste nu in och påverka de lösningar som är möjliga och säkerställa en lösning som kan fungera för hela länet, även om det inte blir som vi tänkt och önskat. Jag tycker fortfarande att Jönköpings och Kronobergs sossar och moderater försitter en chans när man säger nej till en rgion som kan använda Småland som bas. Men eftersom de inte är beredda att ändra sig måste nu verkligheten gälla och det betyder att vi måste delta i samtalen i syd samtidigt som vi fullföljer samtal norrut. Under hösten vet vi vad det leder till för beslut i landstingsfullmäktige - för då går tiden ut för vårt eget beslutsfattande!!

Se Barometern och SR Kalmar.

Inga kommentarer: