fredag, juli 01, 2011

krävande uppdrag

Idag har Inger Rydbrink ks ordförande i Nybro meddelat att hon slutar. Orsaken är att hon upplever uppdraget som KS ordförande som för brett och som hon själv säger för djupt. Jag har bara några gånger mött Inger och har ingen bestämd åsikt om hur hon klarat sitt uppdrag, men det kan konstateras att hon lyckades väl i valet. Men hennes avgång väcker ändå frågor om arbetssituationen för heltidsförtroendevalda i mindre kommuner. Komplexiteten i uppdragen ökar alltmer, men samtidigt kvarstår medborgarnas förväntan, ibland krav, på att ks ordförande ska ha full koll på alla detaljer - det är i längden en omöjlig kombination. Det måste vara så att man som ks ordförande kan ha rätt att lämna detaljer till tjänstemän på många områden, men jag tror tyvärr att man då har svårare att få respekt i det politiska systemet. Risken att bränna ut sig är stor, för ngt år sedan fick Lisbeth Lennartsson ks ordförande i Borgholm ta en paus för att komma ifatt. Jag tror tyvärr att detta är ett tidens tecken och bör föranleda att både i de kommunala organisationerna och i de politiska partierna bör föras en diskussion om hur uppdragen ska hållas rimliga. För det kan inte vara så att vi vill ha ledande politiker på lokal nivå som får offra allt annat i livet eller som har orimliga krav på att greppa alla frågor. Ingers avgång är ett varningstecken - hoppas att hon själv nu får hälsa och sömnen tillbaka.

Läs Barometern och Östran

Inga kommentarer: