onsdag, april 18, 2012

LOV sång

Ett politiskt parti ska driva idéer, lägga förslag och arbeta i kommuner, landsting och riksdag för att förslag ska bli godkända och accepterade. Men det räcker inte! Det måste genomföras också och det är inte så sällan de stora problemen finns där.

LOV - lagen om valfrihet, fattades det beslut om för närmare fyra år sedan, men fortfarande är det så att i många kommuner har inget hänt i praktiken. Motstånd och motverkande krafter finns på många håll både politiskt och i förvaltningar som ska genomföra förändringar.  Ska vi bli trovärdiga inför våra väljare måste vi som politiker också se till att genomföra förslag vi i retoriken och valtalen anser viktiga. LOV är en sådan fråga.

För mig som Centerpartist är det oerhört viktigt att stärka den enskildes självbestämmande så att man kan ta egna beslut om vem som ger vård och omsorg och hur den utformas för att på bästa sätt passa mig och mina behov. Mot detta finns det stort motstånd på många håll, ibland av ren okunnighet och rädsla. Därför är det bra att centerpartiet nationellt idag har lanserat en handbok för genomförande av LOV i kommuner. Den innehåller handfasta råd och tips, men också god argumentation mot en del av de vanföreställningar som sprids av politiska motståndare. Kort skrivet, nu kan ingen säga att man inte har kunskap om hur man ska gå tillväga i sin kommun, det är bara att skaffa handboken i LOV genomförande!

Här ska den gå att ladda ned!

Inga kommentarer: