tisdag, april 10, 2012

dags att rensa avloppet...

Den tidigare Kalmar läkaren och forskaren Björn Olsen redovisar i en internationell forskartidskrift en intressant men förskräckande historia. Han har tillsammans med ett gäng forskare studerat tillväxten av antibiotika resistenta bakterier i avlopp. Studien har bl a utförts på länssjukhuset i Kalmar. Resultaten är förskräckande! Tillväxten av dessa bakterier skedde väldigt snabbt och sedan sköljdes de vidare med ut till avloppsreningsverket i Kalmar. Där det inte finns några riktigt verksamma medel för att förhindra att dessa sedan ska spridas vidare i vattenmiljön.

I en intervju på SR Nyheter säger Björn Olsen att hittills har vi i vården enbart fokuserat på att bekämpa antibiotikaresistensen genom att minska förskrivningen, men det räcker inte, den växer och sprids bara genom de faktum att antibiotika används och passerar ut ur kroppen. Här finns nu en jättelik utmaning!
När vi i landstinget i Kalmar län tog senaste miljöplanen var detta en fråga jag lyfte, att vi borde sätta upp mål och åtgärder för utsläppen i avloppsvattnet från våra sjukhus, men det var majoriteten inte intresserad av. Nu är det dags att göra något!

Landstinget i Kalmar län borde nu med dessa resultat som grund initiera ett förbättringsarbete som ska minimera utsläpp från sjukhusen till vattenmiljön - är miljöpartiets landstingsråd beredd att ta bollen eller är hon fast i nejet från tidigare?  Det är dags att rensa i avloppen, även om vi fortfarande kan sortera bort dåligt dricksvatten så orsakar spridningen problem för djur och natur och de långsiktiga effekterna vet vi väldigt lite om!

Inga kommentarer: