måndag, april 02, 2012

Klimatpolitikens vägar!

I tidningen Dagens Industri redovisar Fores en intressant idé till hur vi skulle kunna påskynda omställningen mot mer klimatvänliga transporter och bostäder. De driver en intressant idé om att man via en grön skatteväxling skulle kunna förstärka omställningen genom att använda ett välfungerande ekonomiskt styrinstrument. De redovisar bl a idén att låta tunga lastbilar få miljöklassning som sedan påverkar beskattning och införa en slags miljöbilspremie också för lastbilar. Likadant förespråkas en lösning med energi/klimatklassning av bostäder. Jag tror att det är helt rätt väg att gå att utnyttja situationen när människor och företag ska göra investeringar att då ge dem klimatmässigt bättre förutsättningar med en skatteväxling som förstärker klimatomställningen! Fores visar också på ett sätt att driva klimatpolitik på som skiljer sig från Miljöpartiets som idag på DN debatt vill ha en klimatlag som istället ska reglera fram en omställning. Jag tror mer på Fores vägen den gynnar företagande, teknikutveckling och marknadsekonomiska lösningar. MP´s väg är uppenbarligen tilltron till statliga regler där man på planmässigt sätt ska styra upp det hela, historien visar att det sällan fungerar!

Inga kommentarer: