tisdag, mars 06, 2012

skärpning Kronoberg

Idag är det en nyhet om att Kronobergs beslutfattare fortsätter att förneka behovet av att knyta ihop trafiken i sydost och utöka den. Man säger förenklat nej till en fördjupad integration och utvecklandet av en gemensam arbetsmarknad som kan fungera.

Det är bedrövligt och beklagligt. Jag kan bara hoppas att den resandeökning vi haft de senaste åren kommer att göra trycket så starkt att man måste ställa upp. Men också att vi i det nu inledda sydlänsarbetet kan komma fram till gemensamma lösningar för utvecklandet av kollektivtrafiken i regionen. Ska vi stärka vår del av landet är integration av arbetsmarknad och studier helt nödvändig - därför måste perspektiven och besluten förändras i Kronoberg!

Läs Barometern

Inga kommentarer: