fredag, mars 09, 2012

Passivitet ett ledord för ansvarigt landstingsråd

Jag har tillsammans med Anders Andersson Kalmar frågat Jessica Rydell hur hon försöker säkerställa tillgången på fasta läkare i Ljungbyholm och indirekt på andra ställen i länet. Vår gemensamma kommentar till hennes svar är följande:

Av hennes svar kan man dra slutsatsen - inget särskilt vilket framgår av hennes svar på blogg och i media.
Beskedet till medborgarna är vänta och se, det blir nog bättre.
 
När hyrläkarkostnaden i den förvaltning hon är politiskt ansvarig för ökar med över 20 % till över 22 miljoner borde reaktionen vara aktiv och pådrivande. Men så är tyvärr inte fallet!
 
När hon sedan för att komma undan påstår att vi bedriver svartmålning av verksamheten, bör hon ju ställa sig frågan - hur uppfattar medborgarna det faktum att de ofta inte får möta samma läkare, att man många gånger får börja om i sin patientberättelse?
 
Vi är övertygade om att verkligheten ska beskrivas som den ser ut, inte som ett passivt landstingsråd önskar att den ser ut!
 
Christer Jonsson (C)
Anders Andersson (C)
 

Inga kommentarer: