torsdag, mars 22, 2012

Ett steg framåt i glasriket


Under torsdagen beslöt regeringen att ge länsstyrelserna i Kalmar
och Kronobergs län, att tillsammans med regionförbunden i länen att för
regeringens räkning genomföra insatser för industriell utveckling och
stärkt besöksnäring i Glasriket. Det blir Kronbergs landshövding Kristina Alseer som ska samordna arbetet, det är helt ok.

Det är bra att regeringen nu tar beslut om glasriket och svarar på de önskemål som funnits från regionen och människorna i Glasriket, särskilt med tanke på det engagerade arbete som Åforsgruppen lagt ned.

När vi mötte näringsministerns statssekreterare i Åfors, var denna typ av insats ett önskemål som framfördes. Jag hoppas att detta kan bidra till en att åstadkomma en vändning. Nu är det viktigt att entreprenörer, glasarbetare, konstnärer och alla engagerade i glasriket tar fram sina idéer och det får bidra till en förstärkning av glasriket. Någon kan bli besviken över att det inte avsätts extra medel. Men hos de olika myndigheterna och regionförbunden finns statliga medel att använda för detta arbete, så det bör inte vara ett bekymmer. Blir det det får vi göra nya insatser mot statsmakten och då kommer det ju finnas en statlig företrädare i form av en landshövding som står upp för behovet!

Nu får vi hoppas att Torsten och OKB vilar på beslutet att släcka ungnarna i Åfors så att insatsen ges lite tid!!

1 kommentar:

Anonym sa...

I еverу timе spent mу
half аn hour tо read this blog's articles daily along with a cup of coffee.

Look into my webpage - tantric massage in london