torsdag, mars 22, 2012

Har KLT tappat greppet?

De två senaste dagarna har det sipprat fram information som innebär att länstrafiken har ett underskott 2011 inte på 32 miljoner utan på 51 miljoner. Och att man tidigare redovisat felaktiga siffror till kommuner och landsting. Information vi fått är fortfarande väldigt undermålig, men den ger vid handen att det är underskott i driften, inte nya engångskostnader och att det är som det sagts "lite här och lite där". Det är därför med förvåning jag läser att KLTs styrelseordförande till Barometern /OT säger att det har med Veolias övertagande av Öresundsstrafiken att göra. De engångskostnaderna har man meddelat var med i det tidigare gigantiska underskottet. Man undrar om styrelse och dess ordförande har koll?

Nu blir det viktigt att säkerställa att 2011 års underskott inte följer med in i 2012 och att uppföljningen börjar fungera. Jag antar dock att landstingsstyrelsens ordförande har lite svårt med nattsömnen med tanke på att de utlovade stora satsningarna på kollektivtrafiken i länet  nu närmast omöjliggörs av de uppkomna underskotten. Av skattehöjningens 100 miljoner återstår nu bara 10, och de kanske behövs för att täcka årets underskott... Vi ställde ju frågan vid landstingsfullmäktige i höstas - var tar pengarna vägen? vi fick då inga svar, men nu vet vi - i det svarta förlusthålet. Var det för att man visste om bristerna i bolaget som man smällde till med den extra skattehöjningen i förtid - jag kan inte annat än undra med tanke på den senaste veckans utveckling!

Läs Barometern, Östran, Nyheterna

Inga kommentarer: