onsdag, augusti 10, 2011

tänk längre - ge stöd

SR Ekot har man idag ett reportage om en man som har rätt till ledsagare enligt LSS, dvs han har rätt att få någon som mot ersättning följer med när han gör olika aktiviteter i samhället, som att gå och handla eller går på bio eller motsvarande. Han har ett funktionshinder som gör att den typen av aktiviteter är närmast omöjligt att göra själv. Nu har ett antal kommuner baserat på ett domstolsbeslut bestämt att förvisso ledsagare ska han ha rätt till, men de eventuell kostnader som ledsagaren har för att följa med och fika eller annan enkel social aktivitet måste den funktionshindrade stå för själv.

Jag förstår inte riktigt hur domstolen kommit till sin slutsats, men det är kortsiktigt tänkt av en kommun att inte ge ett rimligt stöd för att ersätta ledsagarens kostnader som en del va LSS stödet. Många av dem som har LSS rätt har en väldigt svag ekonomi och för dem kan det vara närmast oöverstigligt att också betala ledsagarens kostnader. Dessutom är det ju så att det är ju ingen poäng i att ha rätt till ledsagare enligt LSS men ingen möjlighet att göra något som kan kosta pengar - då blir rätten i praktiken innehållslös. Jag menar att detta följer inte LSS lagens anda och mening! Dessutom är det så att om man som kommun eller i andra fall landsting begränsar människors möjligheter till socialt deltagande så vet vi att det riskerar att förstärka sjukdomsförlopp och t ex sociala funktionshinder, vilket i sin tur leder till större vårdbehov och större insatsbehov framöver. Därför är det kortsiktigt att begränsa möjligheten att nyttja ledsagare genom att inte stå för deras kostnader!

Så kära kommunkollegor - tänk om och visa att vi inte behöver olika instanser från staten som ställer sig på de svagares sida!

Inga kommentarer: