måndag, augusti 15, 2011

Inget drag i kalmar!

Idag har det redovisats befolkningssiffrorna för första halvåret 2011. För Kalmar län är det ingen munter läsning. Medan länen runt omkring växer (Blekingen undantaget) så minskar vårt län. Värst är att Kalmar kommun inte har någon dragningskraft. Medan Växjö, Karlskrona, Halmstad, Jönköping  etc växer med ganska stora siffror så krymper Kalmar. Residensstaden har inte nog med dragningskraft och egen tillväxtkraft. Jag vet att Kalmar kommuns ledande politiker brukar anföra att det är studenter som flyttar och som gör att 1:a halvåret är et problem. Men jag vill bara upplysa om att den situationen är alla andra residensstäder också i, men de växer ändå!!!
Det är bara att konstatera att dragkraften i Kalmar är för svag och kommunen utgör inte den motor för södra länet som det skulle behöva vara. Ledande politiker måste sluta gömma sig bakom studentförflyttningarna, problemen är större än så!

Det andra man kan konstatera utifrån SCBs siffror är att länet fortsätter att inte välkomna eller attrahera invandrare. Även denna gång gäller slutsatsen att om vi relativt skulle attrahera lika många invandrare som kronoberg så skulle vi även för första halvåret ha positiva befolkningssiffror. Regionförbundet har ju tagit på sig att arbeta med denna fråga, jag kan bara konstatera att det arbetet behöver man höja tempot med!

Inga kommentarer: