måndag, augusti 08, 2011

Finansoron en politisk kris inte ekonomisk?

Det är med förundran och oro jag under delar av semestern följt de politiska turerna i USA kring skuldtak och budgetunderskott. Den politisk processen har varit allt annan än hedrande för politiken. Men det är inte det jag avser när jag i min rubrik anger att finansoron är en politisk kris. Det jag menar är att finansoron med börsfall och valutabekymmer etc är ett resultat av politiska beslut eller rättare sagt ibland brist på beslut! Den skuldutveckling som vi kunnat se i USA under de senaste åren är ett resultat av mångårig skattepolitik där man sänkt skatten utan att finansiera det och istället valt att låna pengar, Den skuldkris vi ser i södra Europa är ett resultat av politiska beslut som innebär att man konsekvent arbetat med stora underskott i staten budget, dvs politiska beslut. I många fall är det rent populistiska övervägande som gjort att man som politiska ledare agerat som man har, det är lättare att dela ut än att hålla igen och minska - notan får någon annan ta ansvar för senare.Det är genomgående att man genom upplåning låter dagens generationer förbruka resurser som kommande generationer egentligen skulle använda. Skuldsättningen skulle ju kunna vara ok om pengarna användes till att investera så att den ekonomiska utvecklingen för framtiden säkerställs, men så har ju inte varit fallet och är inte fallet. Därför är finansoron i grunden en politiska kris som också måste lösas politiskt, men det kräver politiskt ledarskap som kan förankra och argumentera för åtgärder som inte är populistiska.

Det är helt fel när man i media återkommande säger att marknaden kräver... marknaden har ingen röst! Det handlar ju om att de som lånat ut pengarna till alla budgetunderskott nu börjar tvivla på att man får  tillbaka pengarna och kräver därför allt högre ränta, en sund reaktion när man ser storleken på underskotten. För vem av oss skulle låna ut pengar till en granne som redan är skuldsatt upp över skorstenen utan att kräva bra ränta för risken man tar... Det är det som nu sker!

Den långsiktigt viktiga frågan är ju att i den politiska process som nu sker och ska ske i många länder kommer det demokratiska systemet att utsättas för stora prov. Det kommer att ställa stora krav på det politiska ledarskapet att argumentera och demokratiska lyssna på medborgarna annars kommer utrymmet för nya än värre populister att växa fram runt om i världen. Det är en utveckling som förskräcker i förlängningen av den nu pågående finansoron!Se DN, SvD

Inga kommentarer: