tisdag, augusti 09, 2011

Ny fart!

I samband med att vi hade vårt extra lsau igår så diskuterade vi också hur vi går vidare i regionfrågan. Med ett enkelt pressmeddelande från ls presidiet markerade vi att nu höjer vi tempot, med sikte på att ta beslut om framtida region strax före jul. Genomslaget för detta har blivit stort i länet och det är bra, därför det visar att det nu finns ett stort intresse för frågan och att vi nu lättare kan föra ett samtal i länet i denna viktiga fråga för framtiden.

Barometerns ledarsida har de senaste veckorna förts en intressant debatt om vad kommunpolitikerna i Kalmar kommun tänker kring regionbildningen. Det framkommer där väldigt tydligt att man är positiva och har stora förväntningar på en ny region. Men det finns en aspekt jag tycker de undvikit i sina artiklar i stor utsträckning och det är vad en ny större region betyder för Kalmars identitet och utveckling. I förlägningen kommer en regionbildning betyda att Kalmar som regionalt center förändras och om man inte hanterar det rätt så försämras det också. Här tror jag att det behövs en debatt om hur Kalmar ska hävda sig i ett nytt sammanhang och vilka "krav" man ställer inför en regionbildning, vad ska vara Kalmars unika fördel och styrka i en ny region? Den frågan förtjänar en bred debatt!

Jag kommer att få skäl att skriva mycket om regionfrågan framöver, men för mig framstår det som helt avgörande att vi tillsammans med våra grannar behöver bygga en ny region så snart som möjligt, helst till 2014-2015. Vi behöver matcha de redan existerande större regionerna snarast och det gör vi inte ensamma och en förskjutning i tid är inte till fördel för länsinvånarna i Kalmar län!

Inga kommentarer: