torsdag, mars 24, 2011

Äntligen ett "tåg" framåt ..men det räcker inte ända fram...

Idag tog i vi gemensamt beslutet i landstingsstyrelsen att godkänna en uppgörelse mellan Kalmar läns trafik och Blekingetrafiken. Den innebär ett första bra steg mot att vi ytterligare binder ihop sydöstra Sverige. Det tar några år innan det blir verklighet, men det är ett viktigt steg.

Ur Emmaboda synpunkt innebär det att nu kan vi återigen få ett tågstopp i Vissefjärda, men det förutsätter att kommunen nu snarast samlar ihop sig till ett beslut om att investera i en plattform i Vissefjärda. Så det är min uppmaning till fullmäktige i Emmaboda att fatta beslut om snarast, så att den står färdig när banan mellan Emmaboda och Karlskrona är färdigställd 2013.

Sedan finns det ju lite smolk i bägaren och det är att inte Kronoberg också anslutit sig till överenskommelsen så att vi redan nu kan säga att vi löst förutsättningarna för pendeltågstrafik hela vägen till Växjö. Och den minnesgode kanske kommer ihåg hur Johan Persson och Anders Henriksson i maj förra året stod på perrongen i Kalmar och lovade att detta skulle nu bli av med det snaraste, de skulle bara åka till Växjö och fixa det hela.... Men av det löftet blev det inte någon fullvärdig leverans utan en osäker framtid! Nu köper vi tåg så att det är möjligt att starta trafik, men för att det ska bli av krävs en mötesstation i Skruv och den frågan är inte löst lika lite som en överenskommelse med Kronoberg om att driva denna trafik. Så herrarna har lite jobb kvar att göra och det verkar de rödgröna ha glömt när man idag skriver pressmeddelanden och bloggar!

Läs gärna LT pressmeddelande, SR Kalmar

Inga kommentarer: