onsdag, mars 23, 2011

Angrip den ojämlika vården

I förra veckan när jag var på lite semester presenterade socialstyrelsen en viktig rapport. I rapporten Cancer i Sverige har man analyserat skillnader i insjuknande och överlevnad inom 12 olika cancerdiagnoser i Sverige. Det intressanta är att den visar att det är inte regionala skillnader som är det stora problemet utan socioekonomiska. Man visar att de skillnader som historiskt funnits fortfarande finns kvar och de verkar inte minska. Det betyder att de människor med sämre ekonomiska livsförhållanden riskerar att ha mindre överlevnadschans när man drabbas av cancer. Och om man får tro på rapporten finns det inga enkla svar på varför och hur man kan ändra detta.

Här menar jag att vi behöver göra ett aktivt arbete mellan landstingen för att utveckla vården så att den inte görs skillnad på folk och folk, liksom att vi kanske behöver fundera på om det finns beteendemönster i olika grupper som behöver påverkas, exempelvis så¨att man söker vård tidigare. Sverige har i internationell jämförelse problem med att ge en jämlik socioekonomisk vård att det också syns på cancer området är djupt bedrövande.

I vår del av landet bör detta bli ett arbetsområde för det nya regionala cancercentret och något som lyfts in i vår gemensamma regionala sjukvårdsnämnd.

Inga kommentarer: