onsdag, februari 23, 2011

Svårigheterna med KLT och kollektivtrafiken!

 Vi är nog många som den senaste tiden funderat över hur kollektivtrafiken och KLT fungerar. Därför har jag ställt nedanstående interpellation till landstingsstyrelsens ordförande!


Bussresenärer kritiska till KLT – frånåkta!
Många frågor kring nya biljettsystemet
KLT valde bort södra Sverige!
Långa väntetider till beställningscentralen
Biljett kaos utan slut
KLT:s biljettproblem fortfarande olösta
Usel service – det här var droppen KLT
Strul på KLT:s beställningscentral


Detta är ett axplock av rubriker från länets tidningar den senaste tiden. Och därtill kommer det faktum
att många tåg har varit inställda och att ännu fler haft väldigt svårt att hålla tiderna enligt tidtabellen.
I Busstrafiken har det varit likadant. Kort och enkelt skrivet kan jag konstatera att KLT:s sätt att
fungera i relation till sina kunder framstår som bristfälligt och den håller inte tillräckligt hög kvalitet!
Låt mig lyfta fram några områden:
Förseningar och inställda tåg
Under december månad vara över 100 tåg inställda på Stångådalsbanan och de tåg som gick var ofta
väldigt sena. Vi har sett inställda tåg även på Tjustbanan och på Kust till Kust. Försening av tåget är
något som pendlare på alla våra tåglinjer tvingats vänja sig vid och de löften som givits om en stabil
tågtrafik i länet efter förra vinterns problem verkar inte ha infriats.
Jag har därför följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande
- Är den kvalitet på tågtrafik som KLT levererar till länets resenärer acceptabel?
- Vilka åtgärder har vidtagits eller avser landstingsstyrelsens ordförande att vidta för att höja
kvaliteten – om han nu anser att det behövs?

Biljettsystemet
Införandet av det nya biljettsystemet har uppenbarligen varigt väldigt besvärligt i varje fall för många
kunder. Det har för resenären inneburit ökad pappershantering, krånglande biljettmaskiner, trassel på
tåget med trafikvärdar som inte förstår biljetterna osv. Dessutom har den nya biljettmodellen för vissa
pendlare inneburit stora kostnadsökningar (ca 25%). Det biljettsystem som KLT nu introducerar är ett
helt eget system och verkar inte kunna användas utanför länet. Jag har därför följande frågor till
landstingsstyrelsens ordförande
- Vad motiverar den prishöjning om närmare 25 % som pendlare som köper månadskort drabbats
av?
- Utifrån vilka strategiska perspektiv har KLT valt ett biljettsystem som enbart används i Kalmar
län?

Beställningscentralen
Under hösten och vintern har klagomålen på KLT:s beställningscentral för färdtjänst och den
gemensamma beställningsenheten med landstingets sjukreseenhet varit många och växande.
Möjligheten att komma fram och beställa och få besked har periodvis varit väldigt dålig. Det har
tidigare sagts att detta skulle lösas och att dessa tillgänglighetsproblem skulle försvinna, men så har
inte skett – ännu! Jag har därför följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande
- Har tillgängligheten till beställningscentralen varit acceptabel eller finns det behov av åtgärder?
Länstrafiken är något som många medborgare är beroende av och utnyttjar varje dag. För många
fungerar det ganska bra, men de senaste åren har det varit alldeles för mycket kvalitetsproblem.

Sammantaget finns det skäl att fundera på hur kollektivtrafiken i olika avseenden har fungerat och
fungerar i länet och därför undrar jag avslutningsvis:
- Finns det någon realistisk plan för kvalitetsutveckling som landstinget som ägare har tagit del
av eller initierat för att vi i framtiden ska få en välfungerande kollektivtrafik i länet?

4 kommentarer:

INN sa...

MEN, varför blir det inte bättre? Y2-orna fungerar inte, nya biljettsystemet fungerar inte, beställningscentralen fungerar inte. Är det något som fungerar hos KLT?

INN sa...

Bra och på tiden att någon ställer tydliga frågor till ägaren. Svaret tror jag är storregion för att få ordning på regiontrafiken i Östra Götaland. Västra Götaland har en mycket bättre funktion, anser jag , och jag skulle vilja veta om det är tack vare storregionens införande. Östra Sverige har ingen sammanhållen strategi och inget bra samarbete över länsgränserna vad gäller infrastruktur och i synnerhet kollektivtrafik. Endast en storregion och ett större tänk kan lösa problemen men tills dess måste Landstinget ta sitt ansvar. För ungdomarnas skull för det är de som blir mest drabbade när det inte fungerar att pendla till studieorten.

Mikael.R.Nilsson sa...

Jag pratat med en busschaufför han mycket kritisk till att man så snabbt införde de nya biljettsystemet utan vara säkra på att det funkar. inte bara resenärerna drabas även chaufförerna som möter ilska det dem som får ta den eftersom det är dem som kör. Men ett politiskt beslut ligger väl bakom brådskan?

Christer Jonsson sa...

Hej Ingela Jag tror du har rätt att regionbildandet har bidragit till bättre kollektivtrafik.Det tvingar fram ett annat tänkanden. Det är också ett av skälen till att jag vill att vi i länet ska skatteväxla så att landstinget tar hela ansvaret för kollektivtrafiken. Då finns det någon som har ansvar, kan tänka regionalt och som kan ställas till ansvar - det går inte idag. Bolaget KLT är det ingen som kan kräva ansvar av på allvar idag.

Vad gäller biljettsystemet så är det ju så att det är inte politiska beslut utan det är en dålig upphandling, bolag som konkat och dålig förberedels som gör att biljettsystemet inte funkar!!