onsdag, februari 16, 2011

Billig generika kan stå oss dyrt!

Idag har Ekot en viktig nyhet om hur läkemedelsföretag i Indien gör stora utsläpp från sin tillverkning av bl a antibiotika. Det är framförallt företag som tillverkar generika som finns i Indien och Greenpeace och forskare har gjort studier som visar på stora utsläpp av olika gifter och att de finns starka skäl att vara orolig för konsekvenserna av detta. Här krävs internationella insatser, i första läget inom EU, men det måste gå fort. Generika utvecklingen har inneburit att vi både här i Sverige men också i stora delar av världen kan få tag i billiga och viktiga läkemedel. Men lågprisambitionen får inte ske till priset av stora hälso- och miljökonsekvenser. Enligt uppgift i reportaget släpper man bl a ut antibiotika. Det kan bidra till att utvecklingen av resistenta bakterier förstärks ytterligare i en tid när vi behöver begränsa antibiotika användningen för att vi inte ska förlora möjligheten att använda det i framtiden.

Ett något högre pris på generika, men fullgott hälso- och miljöskydd måste nu prioriteras och trycket från Sverige in i EU måste öka snabbt!

Inga kommentarer: