lördag, februari 26, 2011

Boda igen - inga svar bara svepande argument!

Idag kommenterar KS ordförande Ann-Marie Fagerström den kritik jag framförde på min blogg häromdagen och i lokaltidningarna igår (finns endatst i östran) i en intervju i Barometern (tyvärr ej på nätet...). Jag vet inte om hon trodde att hon med det skulle ta udden av min och anra kritik, men det gör hon inte. Det enda argument som framföra är att Boda är ett speciellt projekt och därför blir det lite annorlunda. Och att hon kallat till informationsmöten lite då och då. Det är sant, men problemet är att de inte innehållit någon info som kan värderas och det har genomgående varit muntligt (prat), dvs inga kalkyler, inga planer för hur ekonomin ska gå ihop etc utan enbart förhoppningar, den elake skulle skriva önskedrömmmar.

Men Ann-Marie Fagerström har nu en konkret möjlighet att visa att jag och andra kritiker har fel. Redovisa konkret hur mycket pengar som redan lagts och kontinuerligt läggs i Boda från kommunen och Emfab, redovisa hur den kommersiella ytan i Hyttan finansieras av hyresintäkter och inte med några subventioner, redovisa i ett utskick till alla fullmäktigeledamöter alla nödvändiga underlag och till sist sluta använda kommersiella intressen som argument för att investeringar ska göras nu. När vi tidigare har gjort stora skolinvesteringar så har den typen av argument aldrig accepterats från elever och personal - de har lugnt fått vänta till beslut är fattade i ordning! Det borde gälla alldeles speciellt i ett ärende som inte är kärnverksamhet!!

Den som förövrigt vill kolla upp hur många gånger frågor relaterade till Boda har hanterats som extra ärende och med minimala underlag kan ta en kontakt med kommunkontoret och be att få ut protokoll och handlingar för respektive beslutstillfälle - de kommer tyvärr visa att Emmaboda har blivit en banankommun vad gäller beslutsfattande i stora viktiga frågor som Boda ärendet.

Den stora frågan denna vecka är dock - har s-gruppen ännu fått nog eller fortsätter de denna ansvarslösa hantering av pengar? Har de accepterat kommunalrådets medvetna lagbrott? OM de gör det tar de också på sig ansvaret för det som skett!

se också Barometern

2 kommentarer:

Mikael.R.Nilsson sa...

Ja nu få det räcka, jag lämnar ju nu den aktiva politiken men kan ju inte vara tyst. Du har rätt i kritiken att besluten tagit som extraärenden hela tiden i princip det är som du säger bara kolla i protolollen. jag är mycket kritisk till hantreringen i upphandlingen att inte ens ge vårt lokala näringsliv i emmaboda en chans att vara med. det strider mot vad vi i v sagt att detta projekt ska vara hela kommunens projekt då gör man inte så här med upphandlingen. (v)samrabetar inte längre med S. Det finns skäl till det hoppas att stora s-gruppen inser att det här går inte. vi måste ha tid kalkyler underlag och det i god tid före besluten även när det gäller detta projekt.

Christer Jonsson sa...

Tack Mikael för stödet- hoppas du kan påverka dina kamrater i rätt riktning!