fredag, februari 25, 2011

landstinget och konstnärliga insatser på sjukhusen

Idag har jag ställt en interpellation  till Linda Fleetwood om det som verkar vara stora brister när det gäller konstnärliga insatser i de fastigheter som landstinget nu investerar i. Jag hoppas få till en debatt om majoriteten verkligen följder de beslut landstingsfullmäktige har beslutat om:


Angående landstingets hantering av konstnärlig utsmyckning vid fastighetsinvesteringar

I landstingsplanen för de senaste åren har kulturens betydelse alltmer betonats.  I den nu gällande landstingsplanen betonas betydelsen av kultur som hälsofrämjande.  I planen betonas också betydelsen av det som benämns som hälsofrämjande design av fastigheter som landstinget investerar i.  Landstinget har sedan tidigare en norm för det som tidigare benämnts som konstnärlig utsmyckning vid fastighetsinvesteringar.  Den innebär att 0,5% av investeringssumman vid en investering ska avsättas till konstnärliga insatser.

Landstinget investerar just nu i moderna sjukhusbyggnader i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.  Det är fastigheter som ska användas för sjukvård de närmaste 30-40 åren och investeringen ligger på närmare 1 miljard kronor.  Om landstingets norm för konstnärliga insatser skulle följas betyder det att ca 5 miljoner skulle ha avsatts för konstnärliga insatser.  Det kan låta som en stor summa, men med tanke på att det är på tre platser och ett antal väldigt stora byggnader så kanske det inte är det utan som landstingsplanen beskriver det en investering i en läkande hälsofrämjande miljö.

Under den senaste tiden har det framkommit uppgifter som talar för att det inte är 0,5 % av investeringssumman som avsatts till dessa konstnärliga och hälsofrämjande insatser utan betydligt mindre, vilket framstår som väldigt olyckligt med tanke på landstingsplanens inriktning och formuleringar.  Det väcker ju också en oro för de övriga investeringar som nu förbereds både i nya hälsocentraler och kommande byggnation för psykiatrin.

Det finns dessutom en annan aspekt på detta och det är att det verkar som om den hälsofrämjande och konstnärliga delen inte varit med i arbetet med att utforma byggnationerna utan istället ska ”slängas in” nu på slutet när byggnaderna är närmast färdigställda.  Det ger ju intrycket av att den politiska ledningen inte överhuvudtaget menar allvar med de skrivningar som finns i landstingsplanen.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

-          Hur har de konstnärliga insatserna involverats och upphandlats i samband med utformningen av de tre sjukhusbyggnaderna?
-          Har landstingets norm om 0,5 % följts vid nu pågående investeringar, om så inte skett varför inte?
-          Hur tänker landstingsrådet säkerställa att landstingsfullmäktiges beslut följs i framtida fastighetsinvesteringar?

Inga kommentarer: