torsdag, december 08, 2011

Länsgränstaxa, enklare men dyrare

KLT går idagarna på offensiven med annonser och uppenbarligen pressinformation. Idag har Radio Kalmar ett reportage om den nya s k Sydtaxan som införs från och med måndag. Det är bra att det blir enklare, men det är inte ok att det i ett steg blir 25 % dyrare för dem som pendlar och det är framförallt inte ok att bara för att man passerar en länsgräns så blir det dyrare. Det är inte en acceptabel ordning för ett län som alltid säger sig vilja utvidga arbetsmarknaderna och göra det möjligt att bo i Kalmar län och pendla. Med länsgränsavgifter eller straffavgifter för dem som åker över länsgränsen är det inte troligt att man vinner fler invånare!

Inga kommentarer: