onsdag, december 21, 2011

Ett misslyckande

Idag har vi landstingsfullmäktige och det viktigaste beslutet är det om framtida regionbildning. Beslutet blev ett misslyckande! Inte för att vi fattade ett felaktigt beslut utan för att vi fick en votering som präglades av länets geografi. I den process vi nu går in i behöver vi hålla ihop länet för att vara starka i förhandlingarna, men det försvagades idag. För oss alla är det ett misslyckande, där jag har en del. Men det är klart att ansvaret hamnar tungt på den partiföreträdare från MP som först yrkade avslag på avsiktsförklaringen för en sydsvensk region och att därmed ambitionen att gå vidare med arbetet i en sydsvensk region. Där drog man loss proppen för geografitänket. Ska vi lyckas de kommande åren i en större regionbildning behöver vi nu ta oss ur detta läge, annars kommer spänningar i länet leda till sämre resultat för alla länsinvånare oavsett var man bor. Vi behöver nu lyfta oss i håret och ta ett nytt grepp för att skapa nya utvecklingsmöjligheter för länet. Jag hoppas att dagens omröstning inte skapat allt för stora bekymmer för det fortsatta arbetet.

Inga kommentarer: