torsdag, december 29, 2011

Ett fegt beslut

Helt överraskande och utan någon information har den rödgröna majoriteten bestämt att alla återstående distriktssköterskemottagningar ska stängas. Det innebär att man nu för olika vårdinsatser ska åka längre och får en mycket sämre tillgänglighet till vård. För mig är det en oacceptabel utveckling. Distriktssköterskemottagningarna är en viktigt trygghetsresurs och service till medborgarna i mindre orter och på landsbygden. Beslutet innebär att den smygcentralisering som de rödgröna bedrivit under flera år fortsätter och att man prioriterar ner vården utanför hälsocentralerna. 
 
Men det är beklämmande att man inte informerat någon om beslutet, varken medborgare eller landstingsfullmäktige eller styrelsen. Istället har man likt en strykrädd katt som smyger längs med husväggen försökt undvika att skapa någon som helst uppmärksamhet och kunskap om beslutet. Det är att inte våga stå för sina beslut och sin politik och hoppas att man genom att ställa alla inför fullbordat faktum ska komma undan. Det är fegt!
 
När Jessica Rydell i Västervikstidningen påstår att detta är något som alla partier varit med och fattat beslut om då är det inte korrekt (för att uttrycka sig försiktigt). De decentraliserade mottagningarna är inget som något parti utanför majoriteten varit med och fattat beslut om. Hon bör visa upp det protokoll där detta framgår - annars bör hon be om ursäkt!

Den fråga man ställer sig är ju vilka mer dolda beslut som fattats, vad finns mer på den dolda agendan. Hälso sjukvårsförvaltningen ska ju under 2012 spara 60-80 miljoner - vad gömmer sig i dessa besparingar?

Inga kommentarer: