fredag, juli 01, 2011

Inte överraskande besked om tågen!

Idag har Trafikverket redovisat en analys av de brister som finns i det svenska tågsystemet. Det är en ny genomgång, som kommer till samma slutsats som även tidigare rapporter från bl a Banverket redovisat. Tyvärr illustrerar det att trots Alliansregeringens stora extra satsningar på infrastruktur så är det mycket långt kvar till att det underhållsunderskott som tidigare s regeringar skapat blir avhjälpt.

Rapportens innehåll är ej heller överraskande för oss som åker tåg regelbundet, utan förklarar varför vi så ofta kommer fram senare än vad tidtabellen anger. För regeringen är det viktigt att man nu tar rapporten på allvar och med det förbättrade ekonomiska läge Sverige har, använder det till att på allvar försöka komma ifatt med järnvägens underhåll! Frågan har stor regional betydelse, men den har också stor betydelse för framtida ekonomisk tillväxt och klimatpolitiken. Jag hoppas att mina Centerkamrater i regeringen gör detta till en prioriterad fråga inför höstens budgetförhandlingar även om vi inte har kvar ministeruppdraget för infrastrukturen!

Läs DN, Barometern, SvD 

Inga kommentarer: