onsdag, juli 06, 2011

Läkarförbundet och vårdgarantin?

Jag har i eftermiddag varit på ett seminarium anordnat av läkarförbundet. Temat var vårdgarantin och den förändring av vårdgarantin som läkarförbundet lanserat. Jag lyssnade på Läkarförbundets ordförande och bakom alla vackra ord om att det borde gå snabbare och att vårdgarantin ska omfatta hela vårdkedjan så kokar det ner till att något helt annat - man vill inte ha någon vårdgaranti för patienten som ställer tidskrav på deras medlemmar. Man vill i stället minska förändringstrycket på vården och doktorerna. För när man beskriver vårdgarantin talar man om att det behövs nya prioriteringar - läs begränsningar för vården och försöker ge sken av att den nuvarande vårdgarantin inte omfattas av riksdagens prioriteringsbeslut, det gör den!

Vårdgarantin har inte undanröjt de medicinska prioriteringar som varje doktor ska göra när man får en patient framför sig. Men när doktorn anser att det behövs besök hos en annan specialist eller att en behandling ska ges - då har patienten rätt till att få den inom en rimlig tid. Hur den ska se ut föreskriver inte garantin. Men detta krav har skapat ett förändringstryck i vården. Vi behöver få ordning på vårdkedjor och vårdplanering! Jag tror att den debatt som nu Läkarförbundet dragit igång egentligen handlar om att en del av förbundets medlemmar tycker det är besvärligt och då som facklig organisation försöker man påverka detta. Man har då valt att tala om undanträngningseffekter som ännu ingen funnit och genom att retoriskt tala om något annat - en utvecklad vårdgaranti - snyggt försök men det duger inte! Förändringstrycket behövs, för att ge vård i tid och för att vi ska använda våra vårdresurser på bästa sätt, men det betyder att invanda arbetsmönster måste ändras!

För min egen del ser jag ett nästa steg i vårdgarantin som inkluderar röntgen, och andra typer av undersökningar på väg fram mot ett behandlingsbeslut och att vårdgarantin därmed omfattar hela vårdkedjan - det är nästa steg!

Inga kommentarer: