tisdag, augusti 03, 2010

Patienten först

Igår gjorde jag och Anders Andersson ( min C-kollega i Kalmar) ett gemensamt åtagande om att nästa mandatperiod utveckla samverkan mellan kommun och landsting enligt nedan:

Medborgare som drabbas av sjukdom bryr sig inte om, ifall det är kommun eller landsting som har ansvaret för vården, man förväntar sig att vården fungerar. Så är det dessvärre inte.
De senaste fyra åren har tyvärr inte lett till förbättringar av samverkan mellan kommun och landsting, vilket de röd-gröna majoriteterna i landstinget och Kalmar kommun bär ett stort ansvar för. Det har saknats ett fungerande politiskt stöd. Det förekommer alldeles för ofta att olika verksamheter säger att det är någon annans ansvar och överlåter till patienterna att reda ut vem som ska göra vad – så får det inte fortsätta.

Nu är det dags för ett gemensamt åtagande, där patienternas intresse går före ekonomiska trätor mellan landsting och kommun. Får Centerpartiet ett starkt inflytande i landstinget och i Kalmar kommun, ska vi skapa arbetssätt och regler som gör att patienterna går före kommun- och landstingsgränser. Vi ser några områden som detta är särskilt viktigt för:

Barn och ungdomars hälsa– samverkan mellan elevhälsa och landstingets olika verksamheter måste bli mycket bättre. Vi är beredda att pröva fler gemensamma lösningar för att se till att inte ungdomar hamnar mellan stolarna.

Psykiatrisamverkan är av väldigt stor betydelse. Vårdsamarbetet måste bli enklare och naturligare. Vi måste ha gemensam syn på vårdprocesser och fungerande gemensamma vårdplaneringar. Arbetet med s.k. case-managers blir oerhört betydelsefullt.

Vården av våra äldre kan bli mer samordnad och sammanhållen, särskilt för dem som drabbas av stroke eller är s.k. multisjuka.

Vi tror att landstinget och Kalmar kommun behöver ha både politiska och verksamhetsmässiga uppföljningar för att systematiskt klarlägga var det uppstår luckor mellan våra vårdorganisationer och ta fram förslag för att åtgärda dessa. För oss, som Centerpartister, är den självklara utgångspunkten att en patient med behov av vård ska få det utan att behöva vänta på att landsting och kommun reder ut vem som ska betala. Det politiska beskedet är enkelt – ta hand om patienten!

Inga kommentarer: