fredag, november 06, 2009

Vårdgaranti på allvar - ett steg framåt!

Idag har regeringen enligt DN och Ekot presenterat ett förslag till lagfäst vårdgaranti. Det är bra, även om jag tycker att man kunde skruvat åt tumskruven lite ytterligare. Nu lagfäster man 90 dagar till besök och 90 dagar till behandling. Jag tycker det är väldigt lång tid som man nu accepterar. Man borde skruvat den till att åtminstone kräva att inom ramen för 90 dagar till behandling ska alla olika typer av undersökningar göras, exempelvis röntgen undersökningar. Eller följt Centerpatiets stämmobeslut som föreskriver totalt 120 dagar från remissen lämnar primärvården till dess att behandling inleds - om nu det ska erbjudas.

I landstinget i Kalmar län är vi nu på väg mot en egen vårdgaranti som är 90 dagar fram till att behandling ska ha inletts från det att remissen lämnar distriktsläkaren, dvs en halvering av tiden. När vi nått det kan man tala om köfri vård och då har vi nått en nivå som är kvalitetsmässigt rimlig för medborgarna. När ska resten av Sverige följa efter?

Inga kommentarer: