måndag, november 02, 2009

satsning på jämlik vård

Idag har vi från allianspartierna gemensamt presenterat vårt budgetförslag för de kommande åren. Vi har närmare 30 yrkanden och av dessa finns det några som är särksilt viktiga:
- ta tillbaka den skamliga avgiftshöjningen som gjordes i augusti i år. Den har bl a drabbat en liten patientgrupp som har behov av vissa hjälpmedel.
- satsningar på demensvård, bättre tillgänglighet på ungdomsmottagningarna, bättre tillgång till smärtbehandlingar mm
- satsning på en högre kvalitet och jämlikhet i vården. Vi behöver säkra införandet av nationella riktlinjer för att höja kvaliteten, vi behöver höja följa upp och höja kvaliteten på sjukresorna och vi behöver säkra kvaliteten i vården för många av åra kroniker grupper.
Sedan förstärker vi en del av de förslag majoriteten lagt såsom att vi ska införa en sk 90 dagars vårdgaranti, vi ska erbjuda webbaserad behandling i psykiatrin och vi ska bygga ut familjecentralerna.

Detta är något av det vi idag presenterat - viktiga förändringar för medborgarna i länet.

Inga kommentarer: