tisdag, november 24, 2009

Lögnens strategi

Om man upprepar något tillräckligt många gånger så blir det nog sant. Under denna devis verkar nu socialdemokraterna återigen aktualisera påståenden om att vi från Allianspartierna har en dold agenda. Tala om att sänka debatten som man gör idag i ett utspel i Västerviks tidning.
Allianspartierna har gemensamt utfärdat ett tydligt löfte till Vsäterviksborna och till resten av länet - ingen entreprenadläggning av sjukhusen under den kommande madatperioden. Det gäller! Lena Segerberg sluta sprid lögner ägna dig åt att utveckla en politik för att utveckla sjukvården i länet och i Västervik. Uppenbarligen har du ingen så därför sprider du lögner istället!

1 kommentar:

Anonym sa...

Christer Jonsson är besvärade över att stå till svars för sin Allians uppfattning om sjukvårdsprivatisering. Men sanningen är att hans borgerliga regering har ägnat sig åt att bana väg för en omfattande privatisering i vården. Sanningen är att Moderaterna drev 2002 att Västerviks sjukhus skulle privatiseras och att dess nuvarande ledare så sent som för ett år sedan upprepade privatiseringskravet. Sanningen är de borgerliga partierna har lagt ett förslag till landstingsfullmäktige om att "det inom alla områden ska vara möjligt för privata vårdproducenter att etablera sig". Vad menar Christer med det förslaget om inte ytterligare privatisering?

Varför ska medborgarna lita på er den här gången? Ni svek norra länets medborgare tidigare då ni ändå försökte privatisera sjukhuset.

Lena Segerberg