söndag, februari 08, 2009

socialdemokratisk demokrati syn?! förskräcker

Barometerns sida för Emmaboda kan man i helgen läsa att ks vices ordförande och bildningsnämndens ordförande personligen förbjudit moderaterna att hålla ett möte på biblioteket. Ett möte som tidigare fått ok!
Mötet skulle hållas i en särskild lokal på Biblioteket. För det första kan jag inte förstå varför det behövs politiska beslut om att man ska få ha demokratiska möten på ett bibliotek, det borde vara en verksamhetsfråga. För det andra är ju biblioteken en lokal demokratisk mötesplats och det borde vara helt ok att ha ett öppet demokratiskt möte där! För det tredje kan jag inte förstå hur ordföranden i nämnd kan ta sig rätten att fatta denna typ av beslut, det innebär ju att man politiserar alla typer av frågor.
Detta är bedrövlig och är tyvärr ännu ett tecken i raden på flera hur den nuvarande sosseledningen politiserar verksamheter och lägger sig i på ett sätt som inte borde de ske. Det hämmar verksamheters utveckling och bromsar uppenbarligen den demokratiska dialogen.

Inga kommentarer: